Här presenterar vi de olika märkningarnas betydelse och innebörd som är bra att känna till.
Kan du välja produkter som är miljömärkt, kan du som konsument vara med och påverka.

 

Fairtrade (som bytt namn från Rättvisemärkt till det mer internationella namnet Fairtrade) är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. När du köper Fairtrade certifierat kaffe bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen. Märkningen grundar sig på ett handelssamarbete som gynnar social, ekonomisk och demokratisk utveckling i områden där varor framställs enligt Fairtrades kriterier.

 

Rainforest Alliance är en oberoende organisation och märkning som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för odlare. Detta gör man genom att förbättra odlarens jordbruksmetoder, bevara lokala ekosystem och förbättra både odlarens och arbetarnas ekonomi och sociala förhållanden. När Rainforest Alliance grundades 1987 var målet att hindra skövlingen av regnskog. Man var med och tog fram FSC-certifieringen (tillsammans med forskare, miljögrupper och odlare). För mer information se http://www.rainforest-alliance.org/

 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på klimatpåverkan. KRAV-ekologisk mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och hittar miljövänliga sätt att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjukdomar. Det betyder till exempel att vattnet blir renare, att energiåtgången kan bli lägre och att fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna. När du äter KRAV-märkt vet du att du gör naturen en tjänst. Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

 

EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk erbjuder konsumenter förtroende för matens och dryckens ursprung och kvalitet. Märkningen på alla varor garanterar överensstämmelse med EU:s regler för ekologiskt jordbruk. Från och med juli 2010 är EU:s ekologiska logotyp obligatorisk för all färdigförpackad ekologisk mat inom Europeiska unionen. Det är också möjligt att på frivillig basis använda logotypen för ekologiska produkter som inte är färdigförpackade inom EU, eller ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU.

 

UTZ Certified - Good inside

Utz Certified är en oberoende organisation som genom sitt certifieringsprogram vill sätta en minimumstandard för ansvarsfull kaffeproduktion. Utz Certified säkerställer att kaffet odlas och efterbehandlas på så sätt att ansvar tas för miljö, sociala aspekter och matsäkerhet. Utz Certified vänder sig till kaffefarmer av alla storlekar och organisationstyper. Fokus ligger på att få till stånd marknadsorienterade förbättringar som både utvecklar odlarens affärer och köparens konkurrenskraft.