Vattenautomat - Halia 71 Wittenborg 7100Typ av automat: Kombinerad vattenkylare och kaffeautomat

Vattenkylare inbyggd i underskåp. Valfri kranpelare samt mellanskiva i laminat.

Tekniska specifikationer:

Höjd 840 mm
Bredd 450 mm
Djup 475 mm
Elanslutning 230V / 10A
Kallvattenanslutning ½ ballofix